*Hanya Menerima Dokumen Dalam Format pdf, jpeg, jpg, png Sahaja.
*Saiz Dokumen Tidak Boleh Melebihi 5MB.